Kviečiame organizuoti nemokamus renginius Europos paveldo dienų
metu

Pakvieskite kiekvieną susipažinti su kultūros paveldo objektais, kurkite patirtis ir pristatykite savo idėjas visuomenės nariams.

Paveldo aktualizavimas

Skatinkite pažinti jūsų vietos paveldą. Išbandykite naujas idėjas, koncepcijas bei patirtis.

Bendradarbiavimo galimybės

Prisijunkite prie Europos paveldo dienų bendruomenės, tapkite matomi visuomenės informavimo priemonėse. 

Vietos bendruomenės ugdymas

Stiprinkite vietos bendruomenę, prisidėkite prie ateities visuomenės švietimo. Gaukite Europos paveldo dienų atributikos.

  • atskleisti kultūros paveldo vertes; renginiai turi aktualizuoti bent vieną kultūros paveldo objekto ar vietovės bruožą, vertingą etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu;
  • ugdyti žmogaus sąmoningumą; renginiai privalo turėti edukacinę vertę ir prisidėti prie sąmoningumo didinimo, padedančio žmonėms įsitraukti ir prisidėti prie kultūros paveldo objektų išsaugojimo bei sužinoti apie juos daugiau informacijos;
  • vykti Europos paveldo dienų metu (2023 m. rugsėjo 8-17 d.);
  • būti nemokami;
  • atitikti einamųjų metų temą (2023 m. Europos paveldo dienų tema –  „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“); 
  • vykti kultūros paveldo objekte ar jo prieigose; skatinama atverti pastatus ir vietas, kurios paprastai yra uždaros visuomenei arba organizuoti renginius įprastai visuomenei atviruose paveldo objektuose ar vietose, bet pasiūlyti programą, kuri skiriasi nuo įprastinių renginių.

Europos paveldo dienų
renginys turėtų:

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pasilieka teisę neįtraukti renginių į programą, jei jie neatitinka Europos paveldo dienų tikslų ar principų.

Geroji patirtis

Kai pats degi savo miesto istorija, tai norisi, kad ja susidomėtų ir kiti

Norite prisidėti prie Europos paveldo dienų organizavimo? O gal turite klausimų dėl lankymosi Europos paveldo dienų renginiuose? Susisiekite su mūsų komanda!

Nusprendei prisijungti prie Europos paveldo dienų organizatorių?