Europos paveldo dienos remia tris Europos paveldo ženklo vietoves

2023 m., atsiliepiant į kvietimą palaikyti Europos paveldo ženklo vietoves, Europos Tarybos ir Europos Komisijos bendra iniciatyva „Europos paveldo dienos“ buvo pasirinkti trys Europos paveldo ženklo vietovėse vykdomi projektai. Šis kvietimas suteikia Europos paveldo ženklo vietovėms galimybę išplėsti su Europos paveldo dienomis susijusias veiklas ir skatinti naujus novatoriškus bei stiprų europinį ir tarptautinį matmenį turinčius kultūrinius projektus.

Europa – turtingos kultūros paveldo įvairovės namai: kiekviena vieta turi savo istoriją. Siekiant tai pažymėti, buvo sukurtas Europos paveldo ženklas, kuriuo pripažįstama reikšmingą vaidmenį Europos istorijoje ir kuriant jos vertybes suvaidinusių kultūros paveldo vietovių svarba.

Europos paveldo dienos palaiko Europos paveldo ženklo vietoves

Tapusi kultūros paveldo bendruomenių platforma, Europos paveldo dienų programa remia daugybę kultūrinių vietovių, suteikdama joms įrankius, reikalingus jų išsaugojimui.

Europos Taryba ir Europos Komisija naują kvietimą projektams Europos paveldo ženklo vietovėms remti pagal Europos paveldo vietovių specialistams skirtą jungtinę Europos paveldo dienų iniciatyvą paskelbė 2023 m. vasario 14 d. 

MigratieMuseumMigration muziejus, Liublino unijos vietovė ir Nemėjos archeologinė vietovė yra trys išskirtinės Europos paveldo vietovės, kurioms skirtos dotacijos kultūros paveldo projektams.

MigratieMuseumMigration muziejus

Briuselyje (Belgijoje) įsikūręs MigratieMuseumMigration: MMM muziejus – žemyno istoriją formavusios įvairiausios migracinės patirties liudininkas. Pripažintas Europos paveldo ženklo vietove, MMM fiksuoja Europoje savo namus atradusių migrantų istorijas. Muziejaus kolekcijose pateikiama unikali socialinio, ekonominio ir kultūrinio migracijos poveikio perspektyva, kuria skatinama suprasti ir įvertinti migrantų indėlį į Europos visuomenę. Gavęs Europos paveldo dienų dotaciją, MMM ir toliau plės savo ekspoziciją, organizuos edukacines veiklas lankytojams ir skatins dialogą apie iššūkius, susijusius su migracija, ir galimybes.

Dotacija padės muziejui naudojant vaizdo kapsules ir per kampaniją socialiniuose tinkluose didinti supratimą apie jaunų Briuselyje gyvenančių migrantų patirtį.

Liublino unijos vietovė

Liublino unija turi didžiulę istorinę reikšmę kaip 1569 m. Lenkijos karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę sujungusi sutartis. Šis reikšmingas įvykis padėjo pamatus Abiejų Tautų Respublikai – daugiau nei du šimtmečius gyvavusiam įvairialypiam ir įtakingam politiniam dariniui. Europos paveldo ženklu pažymėta Liublino unijos vietovė pažymi ilgalaikę ir bendromis visos Europos vertybėmis paremtą bendradarbiavimo dvasią.

Lublinas ir Miunsteris yra miestai-dvyniai nuo 1991 m. 2023 m., Liublinui tapus Europos jaunimo sostine, buvo pradėtas tarptautinis dialogas ir Europos vertybių projektas pagrindinį dėmesį sutelkiant į bendrą abiejų miestų paveldą, kurio rezultatai pristatyti oficialių Europos jaunimo sostinės renginių metu.

Nemėjos archeologinė vietovė

Įsikūrusi vaizdingame Graikijos kraštovaizdyje, Nemėjos archeologinė vietovė suteikia užburiančią galimybę žvilgtelėti į senovės pasaulį. Šiame senoviniame mieste, kuriam suteiktas Europos paveldo ženklas, eksponuojamos senovės graikų religinės ir sportinės veiklos vietos liekanos. Įžymiųjų Nemėjos žaidynių – viena iš keturių Senovės Graikijos Panheleninių žaidynių – gimtinės istorija yra susipynusi su mitologinėmis sakmėmis apie Heraklį ir jo legendinius nuotykius.

Gavus Europos paveldo dienų dotaciją, vykdomi archeologiniai kasinėjimai, konservavimo projektai ir lankytojams skirtos infrastruktūros tobulinimas užtikrins, kad ši žavi vieta išliktų prieinama ir ateities kartoms.

Kiekviena iš šių pasirinktų vietovių pasižymi unikaliu ir įtikinamu pasakojimu, kuris sustiprina mūsų kolektyvinį supratimą apie turtingą Europos kultūros paveldo audinį. Palaikydami jų išsaugojimą ir populiarinimą mes užtikriname, kad šie lobiai ir toliau įkvėptų ir šviestų ateities kartas apie mūsų kontinento istorinę svarbą ir jį formuojančias išliekamąsias vertybes.

Paruošta pagal:

www.europeanheritagedays.com 
Autorius: Itana Prljevic